برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

تحقیق c (617)

4.1.2. Multiplicity of Voices844.1.3. Multiplicity of Discourses864.1.4. Multiplicity of Documents924.1.5. Other Dialogic Techniques1004.1.6. The Carnivalesque104CHAPTER FIVECONCLUSION1095.1. Summing Up1095.2. Findings1185.3. Suggestions for Further Research120Bibliography124CHAPTER ONEINTRODUCTION1.1. General OverviewDonald Barthelme, an American author, novelist, editor, journalist and professorwas ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منبع مقاله c (616)

6. تعیین میزان انطباق واژه های نمایه ای با اصطلاحنامه پزشکی فارسی بر حسب شوراهای پژوهشی تصویب کننده پژوهش.7. تعیین میزان انطباق واژه های نمایه ای با اصطلاحنامه پزشکی فارسی بر حسب سال .1-4- ضرورت ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

مقاله c (612)

خود جدا می شود. معمولا”این زمان 20 دقیقه پس از شروع گزش به طول می انجامد.به طور معمول تعدادی انگل در دستگاه گوارش زالو وجود دارد اما در بدن انسان نمی تواند زنده بماند ودر ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منبع تحقیق c (611)

چگونگی تبدیل انرژی ورودی به انرژی مکانیکی در میکروعملگرها بسته به نوع تحریک متفاوت است. در اینجا بطور مختصر هریک را شرح می دهیم:1-1-3-1 تحریک مغناطیسیدر این روش، نیرو با بکارگیری یک میدان مغناطیسی القا ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منبع مقاله c (606)

در این قسمت شرحی از دو نوع فرآیند اکستروژن14 و تزریق 15. بکار رفته در شکل دهی کامپوزیت های بهینه شده آمده است. البته از فرآیندهای دیگری نظیر قالب‌گیری چرخشی، غلتکرانی16، شکل دهی حرارتی و ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

b (3294)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان پاياننامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشتهي مهندسي کشاورزي گرايش ميکروبيولوژي مواد غذايي عنوان بررسي اثرات اسانس نعناع کوهي بر خصوصيات فيزيکي، شيميايي، حسي و ميکروبي ماست استاد راهنما ادامه مطلب…